Naše činnost

Lesy, zemědělské pozemky
Realitní činnost

Naše společnost poskytuje kompletní realitní servis se specializací výhradně na lesní a zemědělské pozemky, rybníky, zemědělské usedlosti a farmy.

Tržní odhady
Oceňování nemovitých věcí

Vypracováváme expertní, tržní ocenění (odhady) lesních pozemků s trvalými lesními porosty a zemědělských pozemků.

Odborný lesní hospodář
Poradenská činnost

Společnost je držitelem licence pro výkon činnosti Odborného lesního hospodáře, podle zákona č. 289/1995 Sb., O lesích; ve znění pozdějších předpisů

Platforma ASP.NET a MSSQL
Tvorba webových aplikací

V omezené míře se zabýváme tvorbou kvalitních, profesionálních webových stránek a webových aplikací na míru. Vaše spokojenost je naší prioritou.

Úvod

O společnosti

Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. založena v r. 2004 prostřednictvím jediného vlastníka a zároveň jednatele společnosti poskytuje služby v oblasti realitní činnosti se zaměřením na zprostředkování prodeje, nákupu a směny lesů a zemědělské půdy. Na základě licence odborného lesního hospodáře poskytuje odborné poradenské služby v oblasti správy lesa pro všechny majitele lesů. V rámci vázaného živnostenského oprávnění "Oceňování majetku pro věci nemovité" vypracováváme expertní posudky tržní ceny nemovitostí, zejména tržní odhady lesů a zemědělských pozemků. Společnost dále organizuje a zajišťuje provoz elektronických aukcí dříví a elektronické aukce pozemků. V práci zprostředkovatelské činnosti prodeje nemovitostí zajišťuje organizaci výběrových řízení o nejlepší cenu apod. Více informací o činnosti firmy najdete na dalších specializovaných webových portálech společnosti.

Další webové stránky společnosti

Navštivte naše speciální weby

  Na výše uvedených odkazech neleznete podrovné informace o našich službách a činnostech.