Zprostředkování prodeje nákupu směny lesa a zemědělské půdy

Realitní služby - v oblasti lesních a zemědělských pozemků


Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. prostřednictvím jediného vlastníka a zároveň jednatele společnosti v jedné osobě, poskytuje realitní služby zaměřené na oblast zprostředkování prodeje, nákupu a směn lesních majetků a zemědělské půdy. V této oblasti nabízíme kompletní odborný servis, včetně zajištění ověřených právních služeb prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří. Náš speciální webový portál prodejlesa.cz a prodejpudy.cz prezentuje základní informace v oblasti majetkových převodů pozemků, podává informace o nabídkách a poptávkách prodeje a nákupu, umožňuje vkládání bezplatné inzerce a rychlé online objednání námi poskytovaných služeb.

Komplexní odborná úroveň nabízených služeb zaměřená na oblast prodeje lesa nás výrazně odlišuje od realitních kanceláří. Mnoho vlastníků lesa zejména menších výměr si uvědomuje, že obhospodařování tohoto majetku je nad rámec jejich možností, pracovního nasazení, odborných předpokladů, a proto raději tento majetek nabízí k prodeji. V mnoha případech prodej lesa zajišťují realitní kanceláře, které nejsou dostatečně odborně fundované. Nejsou schopny, vyjma zveřejnění nabídky na internetu nabídnout zákazníkovi dostatečný a kvalitní odborný servis.

Strategií námi nabízených služeb je poskytnout jak prodávajícím, tak i kupujícím kompletní a kvalitní odborný servis v celém průběhu převodu majetku. Naší výhodou je odborná kvalifikace v oboru lesnictví, dlouholetá praxe v lesním provozu v řízení odborných a ekonomických procesů lesního hospodářství, hospodářské úpravě lesa a v neposlední řadě znalost trhu s lesními majetky. Při své činnosti postupujeme vždy v souladu se zájmy klienta, dodržujeme profesionální standardy, přísný etický kodex realitního trhu, a řídíme se právním řádem České republiky. Další výhodou pro klienty je také to, že lesy nevykupujeme, jsme nezávislí, nejsme propojeni a zainteresováni na obchodech kupující strany, nemáme potřebu nabídkovou prodejní cenu manipulovat (snižovat). Pro naše zákazníky to znamená maximální přínos a užitek z našich odborných lesnických zkušeností. Proto neváhejte využít naši nabídku odborných zprostředkovatelských služeb.


Okruhy poskytovaných realitních služeb

V rámci komplexních realitních služeb nabízíme

 •   Kompletní odborné služby v oblasti zprostředkování směny, nákupu a prodeje lesů po celé ČR
 •   Vypracování kupní smlouvy o převodu nemovitostí, návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 •   Zajistíme Vám znalecký posudek administrativní ceny lesa vč. pozemků soudním znalcem v oboru oceňování nemovitostí
 •   Provedeme audit lesního majetku, spočítáme Vám tržní hodnotu lesa a poradíme Vám s určením reálné nabídkové prodejní ceny
 •   Zpracujeme Vám profesionální nabídkovou prezentaci Vašeho lesa a zajistíme marketing na vlastních i cizích webových portálech, tak aby nabídka oslovila co nejširší spektrum potencionálních zájemců.
 •   Provozujeme další webové stránky, na kterých zveřejníme Vaše nabídky - prodejlesa.cz, prodejpudy.cz, realitinzert.cz.
 •   Provozujeme webové aukční portály, prostřednictvím nich můžeme nabídnout prodej ve veřejné internetové aukci - aukcepozemek.cz.
 •   Provedeme aktivní vyhledávání potenciálních zájemců, zabezpečíme prohlídky lesního majetku, vyjednáme podmínky prodeje a zajistíme předávání kompletních relevantních informací o nabízených majetcích zájemcům
 •   Párování Vaší nabídky se všemi odpovídajícími poptávkami a kontaktování potenciálních zájemců
 •   Budete informováni o všech aktivitách spojených s prodejem Vaší nemovitosti, doporučíme další kroky a zajistíme zpětnou vazbu od zájemců
 •   Poradíme Vám v otázkách zdanění při prodeji nemovitostí
 •   Spolupracujeme s renomovanými advokátními kancelářemi, která Vám zajistí právní servis související s konkrétním obchodním případem a které jsou zároveň garantem Vašeho bezpečného obchodu.
 •   Spolupracujeme s mnoha seriózními investory, mající zájem dlouhodobě investovat do lesních majetků po celé ČR
 •   Disponujeme rozsáhlou databází potencionálních konkrétních zájemců o koupi lesních pozemků v daných lokalitách po celé ČR.
 •   Převezmeme zprostředkování prodeje nabízené přes realitní společnosti

Pokud máte vážný zájem využít naše nezávislé poradenské a odborné služby v oblasti zprostředkování prodeje lesa, nebo zemědělské půdy, navštivte náše weby prodejlesa.cz, nebo prodejpudy.cz, vyplňte příslušné formuláře a odešlete. Obratem Vás budeme kontaktovat".